Σύγχρονος Χορός

Σύγχρονος Χορός

Το μάθημα του σύγχρονου χορού βασίζεται στην οργανική κίνηση του σώματος στον χώρο. Μαθαίνει κανείς να χρησιμοποιεί σωστά το βάρος και την ενέργεια του, έχοντας σαν αποτέλεσμα την διαδοχικότητα της κίνησης.

Συνδυάζει δυναμικές κινήσεις μαζί με ακροβατικά στοιχεία, δίνοντας έμφαση στην αφαιρετική πλευρά του χορού.

"Dance with your heart and your feet will follow"