Κλασικός Χορός

Κλασικός Χορός (RAD, ISTD)

Ο χορός αυτός χαρίζει ομορφιά και χάρη μέσα απο την αρμονία της μουσικής και της κίνησης. Διδάσκει πειθαρχία σε πνεύμα και σώμα.Το κλασικό μπαλέτο αποτελεί τη βάση όλων των χορών.

"Dance is the hidden language of the soul"